Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Trần Thường

Thường Trần
Journal of Economics and Development
# 308 nhà 14, Đại học KTQD
207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tel: (04) 36280280 - ext: 6013
Mobile: 0904 58 35 80
www.ktpt.edu.vn
www.jed.edu.vn

Điện thoại: (04) 36280280
Email: thuongtran@ktpt.edu.vn

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vnJournal of Economics & Development, ISSN: 1859-0020